NEWS

2019年11月20日水曜日

論文が掲載されました

当講座の影本開三医員の症例報告がEndoscopyに掲載されました。
国立がん研究センター中央病院へ国内留学した際の成果です。

Kagemoto K, Saito Y, Mizuguchi Y, Sakamoto T, Taniguchi H, Sekine S, Takayama T.
Optical biopsy in real time by endocytoscopy: a case of juvenile polyp.
Endoscopy. 2019, in press.

リンク
pubmed
当講座の海外・国内留学について